Cà chua

Thông tin chi tiết

Weight: 30g ~ 40g/pc Packing : 5kgs/carton