Ớt chuông xanh/ Ớt chuông đỏ/ Ớt chuông vàng

Thông tin chi tiết

Weight : 120g ~ 250g/pc

Packing : 5kgs/carton