Cà tím

Diameter: 4cm Length : 16 ~ 20 cm/pc Packing : 5kgs/catton
Thông tin chi tiết

Diameter: 4cm Length : 16 ~ 20 cm/pc Packing : 5kgs/catton